1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Voortgangsrapportage tracé- en spoedwetprojecten (VenW)
  4.   Inleiding
  5. 7.1 Inleiding

7.1 Inleiding

In deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de voortgang van de Spoedaanpak en de Tracéwetplichtige projecten opgenomen. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage beslaat de periode van 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage welke op 2 juni 2009 de Tweede Kamer is gestuurd (TK 29 385, nr 44).

Meer informatie

Snelwegen
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu