1. Home
 2.   MIRT 2010
 3.   Voortgangsrapportage tracé- en spoedwetprojecten (VenW)
 4.   Behaalde mijlpalen
 5. 7.3 Behaalde mijlpalen

7.3 Behaalde mijlpalen

In de afgelopen periode zijn de volgende mijlpalen behaald: 

 • Tracébesluiten vastgesteld voor A2 St. Joost-Urmond, A50 Valburg-Grijsoord, N50 Ramspol-Ens, A28 Hattemerbroek-Lankhorst en A4 Burgerveen-Leiden, Sporen in Utrecht (tracédeel Utrecht - CS Houten) en Sporen in Arnhem. De A4 Burgerveen-Leiden is overigens het eerste tracébesluit wat is vastgesteld onder de werking van de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten. 
 • Wegaanpassingsbesluit (onherroepelijk) vastgesteld voor: A1 Hoevelaken-Barneveld. De maximumsnelheid is daar verhoogd van 80 naar 100 km/uur. 
 • Ontwerp-tracébesluiten vastgesteld voor A50 Ewijk-Valburg, N31 Haak om Leeuwarden en A15 Maasvlakte-Vaanplein. 
 • Ontwerp-wegaanpassingsbesluit vastgesteld voor A2 Holendrecht-Maarssen. 
 • Trajectnota/MER uitgebracht voor A9 omlegging Badhoevedorp en A4 Delft-Schiedam. 
 • Richtlijnen vastgesteld voor A2/A12/A27 Ring Utrecht, A1/A28 Knpt.Hoevelaken en A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem- Nijmegen.
 • Startnotities uitgebracht voor A29 Knooppunt Vaanplein-Aansluiting Barendrecht en A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum. 
 • Naast de behaalde resultaten in de besluitvorming, is er ook een aantal projecten opgeleverd: de spitsstrook A12 Veenendaal-Ede is opengesteld en de spitsstrook A1 Beekbergen-Deventer Oost is sinds februari 2009 verruimd opengesteld.
Snelwegen
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu