1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Voortgangsrapportage tracé- en spoedwetprojecten (VenW)
  4.   Algemeen beeld
  5. 7.2 Algemeen beeld

7.2 Algemeen beeld

Ten opzichte van de voortgangsrapportage van 2 juni 2009 is 1 oplevering versneld, zijn 4 projecten in procedure vertraagd en is 1 oplevering vertraagd. Van de overige 61 projecten is de planning ongewijzigd en stabiel. Voor de spoedaanpak projecten geldt onverlet dat in deze kabinetsperiode voor dertig projecten de schop de grond in gaat. Tien van deze projecten zullen tevens in diezelfde periode worden opengesteld.

Snelwegen
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu