1. Home
 2.   MIRT 2010
 3.   Projecten- en Programmaoverzicht
 4. Nationaal

Nationaal

Hier kunt u zoeken naar Nationale projecten en programma's


 1. PAGE risicoreductiePDF document, 244 kB

  Onderwerp: Spoorwegen goederen | Ministerie: VenW

 2. Programma Hoogfrequent SpoorvervoerPDF document, 492 kB

  Onderwerp: Spoorwegen goederen, Spoorwegen personen | Ministerie: VenW

 3. Project ReistijdverbeteringPDF document, 466 kB

  Onderwerp: Spoorwegen | Ministerie: VenW

 4. Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan SpoorPDF document, 429 kB

  Onderwerp: Spoorwegen | Ministerie: VenW

 5. Quick Wins BinnenhavensPDF document, 263 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

 6. Rampenbeheersing OverstromingenPDF document, 586 kB

  Onderwerp: Waterkeren | Ministerie: VenW

 7. Recreatie, groen en toegankelijkheidPDF document, 256 kB

  Onderwerp: Vitaal platteland | Ministerie: LNV

 8. Regeling Specifieke eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED)PDF document, 429 kB

  Onderwerp: Waterbeheren | Ministerie: VenW

 9. Regionale en lokale verkeersveiligheidmaatregelenPDF document, 239 kB

  Onderwerp: Verkeersveiligheid | Ministerie: VenW

 10. Rotterdam - Duitsland (baggeren en oevers)PDF document, 259 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: VenW

MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu