1. Home
 2.   MIRT 2010
 3.   Projecten- en Programmaoverzicht
 4. Nationaal

Nationaal

Hier kunt u zoeken naar Nationale projecten en programma's


 1. Goederenroute Rotterdam - Noord - NederlandPDF document, 257 kB

  Onderwerp: Spoorwegen goederen | Ministerie: VenW

 2. Grensoverschrijdend spoorvervoerPDF document, 447 kB

  Onderwerp: Spoorwegen personen | Ministerie: VenW

 3. Grensoverschrijdende verkenning maritieme toegankelijkheid kanaalzone Gent-Terneuzen, waaronder capaciteit binnenvaartsluis TerneuzenPDF document, 580 kB

  Onderwerp: Waterkeren | Ministerie: VenW

 4. Herstructurering bedrijventerreinenPDF document, 246 kB

  Onderwerp: Bedrijventerreinen | Ministerie: EZ, VROM

 5. HoogwaterbeschermingsprogrammaPDF document, 266 kB

  Onderwerp: Waterkeren | Ministerie: VenW

 6. Innovatie Delta technologiePDF document, 257 kB

  Onderwerp: Waterkeren | Ministerie: VenW

 7. Innovatieprogramma Kaderrichtlijn WaterPDF document, 248 kB

  Onderwerp: Waterbeheren | Ministerie: VenW

 8. Intensivering Spoor in Steden, fase 1 en fase 2PDF document, 447 kB

  Onderwerp: Spoorwegen personen | Ministerie: VenW

 9. Kleine stationsPDF document, 490 kB

  Onderwerp: Spoorwegen personen | Ministerie: VenW

 10. Landelijke proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)PDF document, 429 kB

  Onderwerp: Waterbeheren | Ministerie: VenW

MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu