1. Home
  2.   MIRT 2010
  3.   Ontwikkelingen MIRT
  4.   Totstandkoming MIRT
  5. 1.1 Totstandkoming MIRT

1.1 Totstandkoming MIRT

Het ruimtelijk fysieke domein is bij uitstek geschikt voor het creëren van meerwaarde door de diverse belangen vanuit hun onderlinge samenhang met elkaar te verbinden. Om dit te realiseren heeft het kabinet in 2007 besloten tot de introductie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het MIRT staat de samenhang tussen ruimtelijke projecten centraal. Hierbij wordt niet alleen tussen departementen samengewerkt, maar ook met decentrale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Zo wordt een hogere ruimtelijke kwaliteit bereikt, met meerwaarde voor de samenleving als geheel op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, water en natuur.

Sinds de introductie van het MIRT is hiermee veel vooruitgang geboekt. Dit is concreet zichtbaar in:

  • De deelname van de minister van VROM – naast de minister en staatssecretaris van VenW – aan een groot deel van de bestuurlijke overleggen MIRT. Tijdens veel van de overleggen in het voorjaar 2009 was tevens de minister voor WWI aanwezig.
  • De beschrijving van de belangrijkste processtappen om tot afgestemde en samenhangende investeringen te komen in het MIRT Spelregelkader. Dit is eind 2008 aan de Tweede Kamer aangeboden.
  • Het gezamenlijk – interdepartementaal en met de regio’s – werken aan de gebiedsagenda’s.
  • Dit derde MIRT Projectenboek, met daarin onder andere gebiedsbeschrijvingen en een interdepartementaal programma- en projectenoverzicht.     

Meer informatie

Zeedijk
MIRT Projectenboek 2010

Hoofdmenu

Servicemenu